КЛОРАН

ЛАБОРАТОРИИТЕ
   История
   Научни изследвания
   Сигурност
   Философия
ФИТОВЕРИГА
   От растенията към красотата
   Фитоверига
ФОНДАЦИЯ КЛОРАН
Философия
СТРАСТТА КЪМ РАСТЕНИЯТА

Страстта към растенията

Философията на Лаборатории Klorane  е базирана върху страстта към растенията и природата.Освен това тази философия е създала Фитоверигата®, единствена в света верига за растително изследване, гарантираща високо ниво на качество, ефикасност и сигурност. Растенията са в основата на активността на Лаборатории Klorane, те са източникът на ефикасност на продуктите. На своите продукти Лаборатории Klorane придават стойности : автентичност, откровеност, сигурност.


Уважаване на околната среда

Светът на растенията е застрашаван всеки ден.Уважаването на това наследство е нещо основоположно за Лаборатории Klorane, които са се ангажирали с опазване на природата благодарение на тяхната Фондация. Институт Klorane сенсибилизира младите към ботаниката чрез педагогически действия, подкрепя всички онези, които споделят неговото призвание( награди за дисертации, стипендии за научни изследвания…), прави фармацевтите привилегировани партньори( постери, информативни брошури), създава ботанически пространства,организира дни на ботаниката и посещения на градини в цяла Франция.


Научно умение

Издигайки козметиката до ранга на лабораторни продукти,Лаборатории Пиер Фабр допринасят своето научно умение, за да отговорят на многобройните и различни нужди.Това научно изследване е довело до установяването на многобройни партньорства с Обществено научно изследване, със CNRS, с университетите, с INSERM.Групата притежава някои местности за научни изследвания като Институтът  за Науки и Технологии на Медикаментите в Тулуза за определяне на потенциалните клиенти на естествените субстанции,Saint-Julien-enGenevoisза имунология. Провеждат се международни клинични изследвания.Научното изследване и развитието се ориентират към два центъра: Центърът по Научно Изследване и Развитие намиращ се във Вигуле-Азил( Горна Гарона) и Центърът за Научни Изследвания и Оценяване в Тулуза.Желанието да се опознава все повече кожата и нейната структура ще доведе Лаборатории Пиер Фабр до подписването на тройна конвенция със CHU и Университет Пол Сабатие.Това споразумение е в основата на създаването на Европейски Център за Изследване на Кожата намиращ се в Тулуза.

Pierre Fabre Institut KLORANE Коса | Бебе | Кожа | Очи | Клоран | За контакти
Правна информация